zmluvy_faktury_objednavky


                     

Zriaďovateľ od 1. Júla 2002
  
Trnavský samosprávny kraj

MENU

2013
Zmluvy - Faktúry - Objednávky

2012

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Späť na Menu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trnavský samosprávny kraj
 Obecný úrad Šintava

  Zákon NR SR č. 91/2012 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
... 124,0 kB

  Zákon NR SR č. 382/2011 Z.z. - zrušenie nariadenia vlády č. 118/2011, § 22d, bod 2
... 54,2 kB

  Zákon NR SR č. 58/2011 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
... 47,4 kB

  Nariadenie vlády SR č. 118/2011 - ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a     faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú
... 27,6 kB

  Zákon NR SR č. 25/2006 Z.z. - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
...480,5 kB