Zákony www


           

Zriaďovateľ od 1. Júla 2002
  
Trnavský samosprávny kraj

MENU

O nás
Prevádzkový poriadok
Tlačivá na stiahnutie

Kontakt

Podujatia 2017
Podujatia 2016

Prezentácia prác klientov

Poďakovanie

Priestor pre Vás

Napíšte nám

Občianske združenie LÚČ
Komunitné centrum

Zmluvy - Faktúry - Objednávky

Verejné obstarávanie

Slobodný prístup k informáciám
Ochrana osobných údajov
Sociálne služby


Slobodný prístup k informáciám

Zákon NR SR č. 340/2015 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
... 49 kB

Zákon NR SR č. 341/2012 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov
... 52 kB

Zákon NR SR č. 382/2011 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
      ... 54 kB      

Zákon NR SR č. 207/2008 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov
... 29 kB

Zákon NR SR č. 628/2005 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona
č. 747/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... 59 kB

Zákon NR SR č. 747/2004 Z.z. - ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam - stránka 28, Čl. XIII.
... 822 kB

Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. - o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií)
... 82 kB

Ochrana osobných údajov


Zákon NR SR č. 136/2014 Z.z. - úplné znenie zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z..
... 699 kB

Zákon NR SR č. 84/2014 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
... 42 kB

Zákon NR SR č. 122/2013 Z.z. - o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
... 152 kB

  Sociálne služby

Zákon NR SR č. 376/2014 Z.z. - ktorým sa dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
... 33 kB

Zákon NR SR č. 485/2013 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
... 268 kB

Zákon NR SR č. 50/2012 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
... 74 kB

Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. - o sociálnych službách (nový)
... 520 kB

Zákon NR SR č. 305/2005 Z.z. - o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
... 352 kB