Webové sídlo Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené na základe Zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy, jeho noviel a Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované vo formátoch .html a .pdf. Na zobrazenie dokumentov vo formáte .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.

Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú vo formáte .jpg.

V prípade problémov ohľadom prístupnosti, kontaktujte, prosím správcu obsahu na adrese: emco.dsssintava@zupa-tt.sk
facebook
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Vyhlásenie o prístupnosti


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
september 2020
      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky