Verejne_obstaravanie

                  

Zriaďovateľ od 1. Júla 2002
  
Trnavský samosprávny kraj

MENU

Verejné obstarávanie
Späť na Menu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trnavský samosprávny kraj
Obecný úrad Šintava
Zákon NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ... 702,8 kB
Zákon NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  ... 480,5 kB
Zákon NR SR č. 13/2015 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  ... 29,9 kB
Zákon NR SR č. 58/2011 Z.z., § 102, odsek 4. - povinné zverejňovanie ... 47,4 kB
2015
Štvrťrok
Hodnota zákazky
Predmet zákazky
Identifikácia úspešného
uchádzača
3. štvrťrok
20154. štvrťrok
2015

Rekonštrukcia
kúrenia


Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
Nové domy 160
925 51 Šintava
IČO: 31824293

Zverejnenie zadávania zákazky na rekonštrukciu kúrenia

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stručný opis zákazky:
     - Dodávka a montáž kondenzačného kotla
     - Práce na odstavení starého okruhu
     - Zregulovanie kúrenia vrátane doplnenia regulačných ventilov
     - Revízna správa a spustenie kotla
Špecifikácia: podľa výkazu výmeru.
Na základe výsledkov testu bežnej dostupnosti sa jedná o špecifickú zákazku nie bežne dostupnú na trhu.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45215200-9
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 500 €

Trvanie zmluvy: do prevzatia tovaru a trvania záručnej doby
Dátum zverejnenia v profile: 1.10.2015
Dátum zadania zákazky: 1.10.2015
Kontaktná osoba:
Mgr. Marta Hajdinová
Telefón: 031/789 4360, e-mail: hajdinova.marta@zupa-tt.sk

2014
Štvrťrok
Hodnota zákazky
Predmet zákazky
Identifikácia úspešného
uchádzača
3. štvrťrok
2014
3 301,01 €
Výmena podlahových
krytín
Podlahy WORK, s.r.o.
Hospodárska 58,
917 01 Trnava
4. štvrťrok
2014
3 594 € Mobilný zdvihák MSM Slovakia s.r.o.,
Lesná 880,
908 51 Holíč

Zverejnenie zadávania zákazky na opravu podláh

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je odstránenie starých podlahových krytín, vyrovnanie povrchu a montáž podlahových krytín s cieľom zabezpečiť bezbariérovosť v častiach zariadenia kde sa pohybujú imobilní klienti na vozíčkoch.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45432110-8 Kladenie podláh
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 500 €

Trvanie zmluvy: do prevzatia diela
Dátum zverejnenia v profile: 2.6.2014
Dátum zadania zákazky: 5.6.2014
Kontaktná osoba:
Mgr. Marta Hajdinová
Telefón: 031/789 4360; e-mail: hajdinova.marta@zupa-tt.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
Nové domy 160
925 51 Šintava
IČO: 31824293

Zverejnenie zadávania zákazky na obstaranie zdvíhacieho zariadenia
s príslušenstvom pre imobilných klientov

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je obstarať mobilné elektrické zdvíhacie zariadenie pre imobilných klientov, ktorý bude zabezpečovať premiestňovanie imobilného klienta z vozíka na lôžko a späť, podporovať chôdzu, zabezpečovať možnosť vykonávania hygieny u imobilných klientov, zabezpečovať zdvih, položenie a presun imobilného klienta pri rehabilitácii.
Špecifikácia:
     - konštrukcia z odľahčeného materiálu,
     - vjazd do miestnosti cez dvere 80 cm široké (príp. 65 cm),
     - rázvor dolných ramien min. 105 cm,
     - kapacita batérie min. 4,5 Ah,
     - bezpečnostná poistka,
     - možnosť mechanického spustenia v prípade výpadku el. energie alebo poruchy zdviháku,
     - certifikát o zhode,
     - nosnosť minimálne 200 kg,
     - zdvih klienta z bodu 0 (z podlahy).
Príslušenstvo:
     - vak na presun klienta vo veľkosti "L",
     - vak na presun klienta vo veľkosti "M",
     - hygienický vak vo veľkosti "L",
     - hygienický vak vo veľkosti "M",
     - vesta pre nácvik chôdze vo veľkosti "L",
     - vesta pre nácvik chôdze vo veľkosti "M",
     - doska na presun v rozmeroch min. 75 x 33 x 0,6 cm,
     - podložka na presun v rozmeroch min. 47 x 120 cm, s min. tromi rukoväťami.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 33192600-8
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 000 €

Trvanie zmluvy: do prevzatia tovaru a trvania záručnej doby
Dátum zverejnenia v profile: 21.11.2014
Dátum zadania zákazky: 21.11.2014
Kontaktná osoba:
Mgr. Marta Hajdinová
Telefón: 031/789 4360; e-mail: hajdinova.marta@zupa-tt.sk

2012
Štvrťrok
Hodnota zákazky
Predmet zákazky
Identifikácia úspešného
uchádzača
4. štvrťrok
2012
1.300 €
Nákresy opráv
Ing. Mária Šrámková a spol.
Sasinkova 12, Trenčín 911 01
17.260,58 €
Oprava priestorov
kúpeľne a toaliet
TECHNOSTAV PATA, s.r.o.
Nitrianska 248, Pata 925 53