Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave,
Nové domy 160, 925 51 Šintava.

Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu: emco.dsssintava@zupa-tt.sk
facebook
Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovateľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia: január 2020

      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ: