Prezentácia prác klientov


           

Zriaďovateľ od 1. Júla 2002
  
Trnavský samosprávny kraj

MENU

O nás
Prevádzkový poriadok
Tlačivá na stiahnutie

Kontakt

Podujatia 2017
Podujatia 2016
Prezentácia prác klientov

Poďakovanie

Priestor pre Vás

Napíšte nám

Občianske združenie LÚČ
Komunitné centrum

Zmluvy - Faktúry - Objednávky

Verejné obstarávanie

      Pracovná činnosť - Ergoterapia

Ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon /práca/ a terapia /liečenie/.
><
Ide o liečebnú činnosť pre telesne, zmyslovo alebo duševne choré osoby, vrátane osôb so zdravotným postihnutím, ktorá sa vykonáva individuálne alebo skupinovo s prihliadnutím na možnosti každého klienta. Je to primerané využívanie práce, alebo rozličných pracovných činností, podľa druhu ochorenia či postihnutia a stavu klienta.
><
Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť klientov v domácom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšiť ich kvalitu života.
><
     Ciele ergoterapie v DSS v Šintave:

>> snažiť sa o zachovanie príležitosti zapojiť sa do aktivít každodenného života všetkým klientom, bez ohľadu na ich zdravotné postihnutie a handicap,

>> dosiahnuť maximálny stupeň funkčnosti v aktivitách denného života, v pracovných činnostiach a vo voľno časových aktivitách pomocou vhodne zvolených, cielených a pre klienta zmysluplných aktivít či zamestnania,

>> zlepšenie narušeného správania /upokojenie/ pracovnou činnosťou,

>> zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia,

>> zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti,

>> u uzavretých klientov získanie ich k spolupráci.
><
Ergoterapia prebieha najmä v dielničke, kde klienti pracujú s rôznymi materiálmi, ako napríklad: papier, plastelína, fimo hmota, vosk, prírodný materiál, drevo, farby a textil.
><
     Naša práca:


ENKAUSTIKA - maľovanie voskomFIMO - polymérová hmota

Bižutéria

   
 

Figúrky


Fľašková technika


Gélové sviečky


Maľby na skle


Maľované poháre


  Novinová technika
  

OBRÁZKY

Lepená technika


  Obrúsková technika
RôzneVeľkonočná dekorácia


Vianočná dekoráciaVýrobky z dreva


Výrobky zo skladaného papiera


Výrobky zo slaného cesta


Zrkadlá


Späť