Podujatia 2017

     

Zriaďovateľ od 1. Júla 2002
  
Trnavský samosprávny kraj

MENU

O nás
Prevádzkový poriadok
Tlačivá na stiahnutie

Kontakt

Podujatia 2017
Podujatia 2016
Prezentácia prác klientov

Poďakovanie

Priestor pre Vás

Napíšte nám

Občianske združenie LÚČ
Komunitné centrum

Zmluvy - Faktúry - Objednávky

Verejné obstarávanie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trnavský samosprávny kraj
Obecný úrad Šintava

 2017

DSS Košúty - Guláš párty *18. august 2017*
      Domov sociálnych služieb v Košútoch zorganizoval v krásny slnečný deň Guláš párty. Po privítaní Pani riaditeľkou sa nám predstavili domáci klienti pekným a zábavným tancom. Trochu si klienti zasúťažili v ľahkých športových disciplínach. Každého čakala sladká odmena. Nasledoval chutný guláš s čerstvým chlebom. Podujatie bolo ukončené diskotékou zo živou hudbou.
Smolenice - Prehliadka zámku *29. jún 2017*
     V tento deň sme navštívili zámok v Smoleniciach. Všetky sprístupnené priestory sme si prehliadli, zdolali sme všetky schody až do veže, odkiaľ je krásny výhľad na okolie. Niektorí si zapózovali pri historických kočíkoch. Trošku unavení sme sa posilnili a vrátili na obed do zariadenia.


DSS Šintava - 25. výročie vzniku zariadenia *16. jún 2017*


Topoľníky - Deň športu, hier a zábavy *01. jún 2017*
      V Topoľníkoch na futbalovom štadióne sa konal už 24. ročník podujatia "Deň športu, hier a zábavy", ktoré organizuje Domov sociálnych služieb v Jahodnej. Pozvané boli družstvá z DSS Šintava, Košúty, Skalica, Holíč, Rohov, Horný Bar, Pastuchov, Veľký Meder, Medveďov, Lehnice a Okoč. Pozvanie prijali aj zahraniční priatelia z Maďarska - Tatabánya. Súťažilo sa v troch disciplínach - beh na 60 metrov, hod granátom a skok do diaľky z miesta. Ukončením podujatia bol spoločný beh, ktorého sa mohli zúčastniť všetci. V Kultúrnom dome bolo slávnostné vyhodnotenie, odovzdanie diplomov a medailí. Nasledoval chutný obed a voľná zábava zo živou hudbou. Krásne podujatie, kde platí - "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa."
DSS Sereď - Súťaž vo varení guláša *25. máj 2017*
     V Domove sociálnych služieb v Seredi sa konala súťaž vo varení guláša. O prvé miesto tento rok okrem domáceho družstva zabojovali aj klienti z DSS Zavar, DSS Šintava a DSS Košúty. Dobrú náladu pri varení guláša robili pozvaní hudobníci. Pomáhali im pri tom aj niektorí klienti. Uvarené guláše chutili všetkým. Každé družstvo obdržalo za vynaloženú námahu diplom. Putovného kuchárika tento ročník získali klienti z Domova sociálnych služieb Košúty.Šport nás spája - Pastuchov *26. apríl 2017*
     V tento deň sa uskutočnil už 11. ročník športového podujatia "Šport nás spája", ktoré organizuje Domov sociálnych služieb v Pastuchove. Aj tento ročník sa konal v Kultúrnom dome v Pastuchove. Zúčastnilo sa 11 zariadení v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Súťažilo sa v 12. disciplínach. Všetky disciplíny zvládli klienti na výbornú. Po chutnom obede si klienti prevzali ocenenia. Na záver nechýbala obľúbená diskotéka.
Veľkonočné trhy - VÚC Trnava *10. apríl 2017*
     Zariadenia v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sa aj tento rok stretli na Veľkonočných trhoch v priestoroch VÚC. Pozvanie prijalo aj naše zariadenie. Trhov sa zúčastnili klienti Zuzana, Lucia a Patrik s doprovodom. Reprezentovali sa výrobkami, ktoré tvoria v rámci pracovnej terapie. Zariadenia sa predstavili výrobkami, z ktorých sršali krása, dôvtip, nápad, šikovnosť. Bolo čo obdivovať.Mestské múzeum - Sereď *05. apríl 2017*
     Dňa 05. apríla sme navštívili mestské múzeum v Seredi, kam sme boli pozvaní na Veľkonočné tvorivé dielne, kde sme mali možnosť vyskúšať si rôzne techniky výroby veľkonočných ozdôb a zdobenie kraslíc. Naučili sme sa vyrobiť si malého veľkonočného zajaca zo šúpolia, drôtenú kvetinu, vymaľovať kraslicu alebo aj vyrobiť náramok pomocou paličkovania. Na každom stanovišti nás privitáli milé lektorky, ktoré nám všetko ukázali a s veľkou dávkou trpezlivosti nám pomáhali vyrobiť si naše vlastné výrobky. Svoje zručnosti si boli zdokonaliť a rozšíriť Zuzka, Patrik a Martin.
     Mgr. Jakub Pukanec

Návšteva miestnej knižnice - Šintava *27. marec 2017*
     Dňa 27. marca sme navštívili miestnu knižnicu, ktorú vedie naša kolegyňa Milada Pisárová. Nakoľko sa knižnica nachádza pomerne blízko DSS a bol slnečný deň, tak sme rozhodli ísť pešo. Návšteva bola zameraná na históriu knihy a písma ako takého. Pani Pisárová nám pripravila príjemnú besedu k danej téme. Jej rozprávanie bolo príjemne pútavé a zaujalo všetkých. Po besede sme mali možnosť prezrieť si množstvo zaujímavých kníh. Výletu sa zúčastnili naši klienti Martin, Mário, Zuzka, Patrik, Jožko a Lucka.
     Mgr. Jakub Pukanec

Štrkovecká Barónka - Galanta *22. marec 2017*

     Ako každý rok, tak už po štrnásty krát dňa 22. marca 2017 DSS Šoporňa Štrkovec organizoval kultúrne podujatie pod názvom „Štrkovecká Barónka“. Tento rok sa niesla v duchu pokoja, úsmevu, milých slov, tanca a príjemnej atmosféry. Kultúrny dom v Galante, kde sa podujatie konalo, sa naplnil nielen účastníkmi, ale aj divákmi a očakávaním niečoho veľkolepého. Aj my sme mali tú možnosť a česť  zúčastniť sa s pripravenou prezentáciou, na ktorej sa podieľali pod vedením Mgr.Kataríny Benkovej a Mgr.Jakuba Pukanca naši klienti Martin, Mário, Patrik, Zuzka a Ági. Naším vystúpením s názvom „farebný svet“  sme chceli priblížiť nielen šedé, sivé stránky života, ale aj krásy okolia. Svet je plný aj farebných okamihov, dúhovej krásy, zelenej prírody, žltého slnka, červených kvetov, či modrých motýľov... Svet je neskutočne krásne farebný a láskami farby dávaný. Nakoniec vystúpenia Mário zaspieval pieseň „farbičky čarbičky“ v doprovode s gitarou, na ktorú hral Jakub a pridali sa všetci klienti. Boli sme plní radostných dojmov a tieto sme priniesli aj do zariadenia. Zároveň sme odprezentovali aj naše výrobky na prebiehajúcej výstave.

      Mgr. Katarína Benková