Podujatia 2016

           

Zriaďovateľ od 1. Júla 2002
  
Trnavský samosprávny kraj

MENU

O nás
Prevádzkový poriadok
Tlačivá na stiahnutie

Kontakt

Podujatia 2017
Podujatia 2016

Prezentácia prác klientov

Poďakovanie

Priestor pre Vás

Napíšte nám

Občianske združenie LÚČ
Komunitné centrum

Zmluvy - Faktúry - Objednávky

Verejné obstarávanie 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trnavský samosprávny kraj
Obecný úrad Šintava

2016

Pomocníček. V. benefičný koncert - Sereď *30. november 2016*
     V kultúrnom dome v Seredi sa konal jubilejný piaty Vianočný benefičný koncert. Kedže bol jubilejný tak aj pozvaní hostia boli naše hviezdy, ako Zuzana Smatanová, Richard Muller, Thomas Puskailer a Twiins. Pozvanie dostali klienti a zamestnanci Domovov sociálnych služieb Šintava, Pastuchov a Šoporňa - Štrkovec. Hudobný koncert našich hviezd bol krásny, úžasný, jednoducho super. Odovzdávali sa aj finančné dary, ktoré obdržali Miško, Elliska, Maxík, Terezka a Dominik. Úžasný program koncertu spestrili krstom piateho charitatívneho kalendára s názvom Malí - veľkí umelci s Danielom Hevierom. Kalendár bol pokrstený farebným pieskom, z ktorého boli vytvorené diela v kalendári. Všetci sme odchádzali s krásnym pocitom na duši a nezabudnuteľnými zážitkami.          
        emčoKatarínska zábava - Lehnice *22. november 2016*
     Domov sociálnych služieb v Lehniciach organizoval v Kultúrnom dome spoločensko - kultúrne podujatie s názvom "Katarínska zábava". Pozvanie prijali Domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a to DSS Šintava, Košúty, Jahodná, Šoporňa - Štrkovec, Veľký Meder, Medveďov, Horný Bar a Okoč. Pozvanie prijali aj n. o. Vitalita Lehnice a dve partnerské zariadenia z Maďarska. V popoludňajších hodinách sa konal kultúrny program, kde sa klienti predviedli úžasnými vystúpeniami. Pokračovalo sa voľnou zábavou. Do tanca všetkým hrala živá hudba. Nálada bola taká úžasná, že nikomu sa nechcelo ísť domov. A to sme odchádzali vo večerných hodinách s krásnymi zážitkami. 
        emčoSpája nás nádej a láska - Trnava *09. november 2016*
     V Trnave v priestoroch Strike Bowling Centra sa konal šiesty ročník integračno - športového podujatia s názvom "Spája nás nádej a láska". Zúčastnili sa ho deti z Krízového strediska v Trnave, deti z Detského domova v Trnave a klienti z troch Domovov sociálnych služieb. Všetky družstvá dostali vopred úlohu. Mali vytvoriť z recyklovateľných materiálov postavy v životnej veľkosti na tému: "Historicky známa osobnosť". Ako sme mali možnosť vidieť, všetci sa pekne potrápili. Videli sme Ľudovíta Štúra, Charlieho Chaplina, Grófa Erdödyho a Margarétu Steiff. Všetky postavy boli úžasné. Prebehol aj turnaj v hraní bowlingu, na ktorý sa všetci už pekne dlhú dobu tešili. Nálada na podujatí bola výborná, veď sa tam stretlo veľa úžasných ľudí.              
        emčo
       

Košútsky hudobný kľúč - Čierny Brod *21. október 2016*
     Pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. sa konal už 9. ročník medzinárodného kultúrneho podujatia "Košútsky hudobný kľúč". Tento ročník prebiehal trochu netradične v kultúrnom dome v obci Čierny Brod. Zo susedného Maďarska k nám zavítali Dr. Piróth E. Otthon Táplánypuszta a KEM MERI Tatabánya a z Českej republiky to bol Zámeček Střelice. Celkovo sa na deviatom ročníku prezentovalo 19 zariadení. Na začiatku podujatia zástupkyňa Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Daniela Nagyová bola požiadaná, aby pokrstila Almanach, vydaný pri príležitosti 63. výročia založenia DSS pre dospelých v Košútoch.  V bohatom programe sa klienti predviedli v speve, tanci a voľnej disciplíne. Vystúpenia boli pekné, krásne a úžasné, čo bolo počuť hlavne pri potleskoch. Bol to jednoducho nezabudnuteľný kultúrny zážitok. 
     emčoKultúra bez bariér - Sládkovičovo *10. október 2016*
     Od 10. do 28. októbra 2016 sa v budove Inovatechu v Sládkovičove konala "Prezentácia kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých spoluobčanov v galantskom regióne pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, Galantského osvetového strediska, Spolku pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, Mesta Sládkovičovo a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Galanta. Úvodom zaznela gitarová hudba, prednes poézie a prózy. Na výstave sa prezentovali svojimi výrobkami naši klienti, klienti z DSS pre dospelých Košúty a klienti z Antonius senior centra v Sládkovičove. Vo vestibule nás privítali výrobkami Špeciálnej základnej školy a praktickej školy v Sládkovičove. Vidieť sme mohli košíkarské výrobky, tkáčske výrobky, výrobky zo skla, maľované keramické výrobky, obrázky vyrábané servítkovou technikou a rôzne drobné predmety. Riaditeľka DSS pre dospelých Košúty PhDr. Lívia Katona, PhD. sa na výstave prezentovala svojou maliarskou tvorbou, krásnymi obrazmi.                
     emčoVytvor strom života - DSS Šoporňa - Štrkovec *22. september 2016*
     V tento deň sa v Domove sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec konal už 14. ročník podujatia pod názvom VYTVOR STROM ŽIVOTA. Podujatia sa okrem našich klientov aj s doprovodom zúčastnili klienti z DSS Galanta, DSS a DD Sereď, DSS Pastuchov a samozrejme nechýbali domáci klienti. Pozvanie prijali aj deti z folklórneho súboru Važinka v doprovode Dr. Búrana. Tohtoročnou úlohou klientov bolo vytvoriť zaujímavou technikou - kolážou - strom života na tvrdý kartón. K dispozícii na koláž mali samolepiace farebné papiere. Na kartónoch sa postupne začali objavovať pestrofarebné stromy - malé umelecké diela. Po vyhotovení diel a odovzdaní diplomov sme si pochutili na vynikajúcej domácej bublanine a zapili sme ju sladkým čajom. O dobrú náladu sa nám postarali malé speváčky zo súboru Važinka. Ďakujeme a tešíme sa na budúci ročník.   
     emčo
Jarmok výrobkov - DSS Šintava *09. september 2016*
     Jarmok výrobkov z tvorivých dielní zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

   Domovy sociálnych služieb vytvárajú priestory na pracovné terapie, ktoré majú veľmi pekné hmatateľné výsledky a sú priaznivými terapiami na to, aby sa nezhoršoval zdravotný stav našich klientov a s ocenením výrobku aj vytvárajú priestor pre tvorcu na nadobúdanie pocitu osobného pozitívneho sebahodnotenia napriek postihnutiu.

  Inšpirovaní mozaikou jedinečných výrobkov jednotlivých Domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sme sa rozhodli usporiadať už 4. ročník Jarmok výrobkov z tvorivých dielní  a to dňa 9. septembra 2016.
    V priestoroch Domova sociálnych služieb v Šintave sa tradične stretli a produkty pracovnej terapie ponúkali hosťom domáci zástupcovia,  DpS a DSS Sereď, DSS Pastuchov, DSS Galanta, DSS Šoporňa Štrkovec a DSS Lehnice. Každé zariadenie ponúka originálne výrobky, ktoré sú výsledkom úspešného terapeutického procesu, vlastnej fantázie a zručnosti prijímateľov sociálnych služieb. Patrí za to vďaka odbornému personálu, ktorý trpezlivo sprevádza a asistuje pri výrobe týchto výrobkov a detailne dokončuje výrobok takmer k dokonalosti, čím je sprostredkovaná radosť a spokojnosť s dosiahnutým cieľom.

    Náladu počas jarmoku nám pomáhal dotvárať aj náš priateľ zrakovo postihnutý Miško, ktorý veľmi pekne hrá na harmonike a jarmočnú atmosféru si prišli vychutnať aj naše kolegyne, ktoré sa momentálne starajú o svoje vlastné maličké deti počas rodičovských dovoleniek.

    Príjemné pocity zo vzájomných stretnutí s ľuďmi, ktorí sú nášmu zariadeniu pozitívne naklonení, sme si vzájomne vychutnávali celé piatkové popoludnie a rozchádzali sme sa s úmyslom usporiadať aj ďalšie stretnutia.

   Poďakovanie patrí všetkým sponzorom a celému kolektívu DSS Šintava, ktorí sa podieľali na  vytvorení takejto príjemnej atmosféry pre prijímateľov sociálnych služieb, pre pracovníkov aj pre priateľov.

     V Šintave, 12.9.2016
     Mgr.Marta Hajdinová

     Riaditeľka DSS ŠintavaSereďský desaťboj - DSS Sereď *07. september 2016*
    Športu zdar a veľa športových úspechov bolo motívom aj pre tohtoročné športové zápolenie s názvom  „Sereďský desaťboj“, na ktorý sme si vysúkali rukávy a nastúpili sme s odhodlaním zvíťaziť.
  
Zástupcovia DSS Šintava zápolili, ale konkurencia bola silná, lebo sereďskí dôchodcovia mohli tráviť viac času športovou prípravou a tak aj spravodlivo ostatných predbehli a zvíťazili.

    Tento rok im to prajeme a na budúci rok sa budeme ešte viac usilovať o víťazstvo. Poďakovanie patrí usporiadateľovi DSS Sereď za veľmi pekne pripravenú akciu aj bohatú tombolu.

     Mgr.Marta HajdinováAgrokomplex Nitra *18. august 2016*
    Vďaka hlbokému sociálnemu cíteniu  Ing.Istvána Pomichala, PhD., ktorý pôsobí  aj v oblasti chovu mäsového dobytka Charolais na Slovensku, sme prijali pozvanie na prehliadku výstavy Agrokomplex v Nitre,  za čo veľmi pekne ďakujeme.
     Krásne počasie vytváralo príjemné pocity z prechádzky touto výstavou, kde sme si prešli časťou, kde boli vystavené zvieratá a postupne sme sa pokochali aj výrobkami rôznych  domácich majstrov. Česť ich šikovným rukám. Výlet bol obohacujúcim zážitkom pre našich prijímateľov sociálnych služieb, lebo sa stáva vzácnosťou aj na vidieku vidieť domáce zvieratá, ktoré na výstavisku boli až na dosah.

     Mgr.Marta Hajdinová


Stretnutie s rodičmi - DSS Šintava *17. jún 2016*
     Dňa 17.6.2016 sme naplánovali stretnutie s rodičmi prijímateľov sociálnych služieb a priateľmi Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave s cieľom poskytnúť  informácie o prevádzke v zariadení a o získaných skúsenostiach s odstupom dvoch rokov, odkedy sme zrealizovali aj celoročnú formu poskytovania sociálnej služby.  Tento deň sa od rána niesol v duchu príprav a to prípravou kotlíkového guľášu, ktorý bol pod taktovkou p.Snopovej , ale aj ostrej kritičky Lucky, ktorá sledovala každý pohyb okolo kotlíka. Pani kuchárka Vierka zatiaľ pripravovala sladké dobroty na stôl. Ostatní sa sporadicky zapojili do príprav sedenia a občerstvenia. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, boli prijaté informácie od riaditeľky zariadenia o tom, čo sa udialo, ale aj o tom, čo nás čaká. Stretnutie spríjemnili Ágika a Mário spevom a prednesom básne, prípravu ktorých koordinovala  p.Majková.
     Na záver bolo zo strany rodičov vyjadrené  poďakovanie pre celý personál Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave za kvalitu poskytovaných služieb, za spoľahlivosť a vytváranie príjemného prostredia pre mladých ľudí, ktorým osud nebol štedrý vo fyzických a mentálnych dispozíciách, ale vykompenzoval im to schopnosťou prejavu vďaky a lásky pre každého, kto im je nápomocný.

     Mgr.Marta Hajdinová


Country hody Zavar *10. jún 2016*
   V Domove sociálnych služieb "HUMÁNUM" v obci Zavar sa pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša uskutočnil 12. ročník podujatia "COUNTRY HODY". Učinkujúci boli napr. František Nedvěd, Allan Mikušek, Hudba z Marsu, DH Šurovanka, Náhoda, Smola a hrušky. Pre deti boli pripravené atrakcie ako jazda na koňoch, strieľanie z luku, maľovanie na tvár a skákací hrad. Nechýbali stánky s gulášom, cigánskou a občerstvením. VETERAN CAR CLUB Galanta sa predstavili krásnymi autami.
     Mgr. Pukanec Jakub


Športové hry Topoľníky *01. jún 2016*
     V tento deň sme sa zúčastnili športových hier v obci Topoľníky. Po slávnostnom zahájení sme sa pustili do športových disciplín. Naše zariadenie reprezentovali klienti Patrik, Martin, Zuzana a Agnesa. Po ukončení všetkých disciplín nasledoval kultúrny program, ocenenie víťazov a odovzdanie cien. Porazený sa necítil nikto. Ukončenie podujatia bolo chutným obedom a malou diskotékou.
     Mgr. Sarnecká EvaZápadoslovenské múzeum Trnava *19. máj 2016*
     Navštívili sme Západoslovenské múzeum v Trnave. Múzeum sprístupnilo návštevníkom od 1. apríla 2016 priestory renovovanej budovy na Múzejnom námestí. Po výmene okien, rekonštrukcii fasád budovy a osadení nového výťahu bude interiér dostupný aj hendikepovaným návštevníkom. Slávnostné otvorenie múzea bolo naplánované na 19. mája 2016 vernisážou expozície "Osobnosti športu TTSK". Aktuálne expozície, ktoré sme si pozreli: História Trnavy, Krása zašlých čias, Archeologická expozícia, Oratórium a výstavu Maroko - raj geológov.
     Mgr. Monika MajkováZOO Bojnice *12. máj 2015*
     V tento deň sme sa vybrali na prehliadku zoologickej záhrady do Bojníc. Cestu sme zvládli, malú svačinku na posilnenie zjedli, takže hurá do ZOO. Počasie nám prialo a nálada bola výborná. Niektoré zvieratká boli ukecané, niektoré ospalé a niektoré boli viac zvedavé ako mi. Papagáje sa trocha pohádali, surikaty sledovali okolie, páv sa nám ukázal v plnej paráde a levica ukázala svoje zúbky. Po chutnom obede nesmelo chýbať obľúbené kapučíno. Na záver pohodová cesta domov plná krásnych zážitkov.
     Mgr. Eva SarneckáMáj, máj, máj, zelený, v tej Šintave sadený... *29. apríl 2016*
     Posledný aprílový piatok sme v našom zariadení zorganizovali stavanie mája. Túto milú tradíciu realizujeme už niekoľko rokov a každým rokom sa na ňu veľmi tešíme. Ozdobíme si stužkami vopred vybranú halúzku, tancujeme a spievame známe ľudové pesničky. Chlapci pri máji s radosťou a s láskou vyzvŕtajú dievčatá.

     Tento rok nám naše podujatie spríjemnil náš veľmi dobrý kamarát Michal Kušnirád, ktorý nám prišiel zahrať na harmonike. Naši klienti už dávno neboli takí šťastní a veselí zároveň. Hudba a tanec tak nejako prirodzene a bezprostredne patria do ich životov.

Nakoniec sme si všetci spoločne pochutili na chutnom guláši a chrumkavých špekačkách.

Tak zase o rok, priatelia.

     Mgr. Monika MajkováSpoločné vzdelávanie pracovníkov ošetrovateľských a terapeutických úsekov
v zariadeniach sociálnych služieb - Šintava
*28.-29. apríl 2016*

     V každom zariadení zabezpečujúcom poskytovanie sociálnych služieb sú medzi prijímateľmi sociálnych služieb (ďalej iba „Klientmi“) v stupni odkázanosti VI., aj klienti s psychiatrickou diagnózou.

   Ten istý druh diagnózy je u každého jedinca prežívaný veľmi individuálne. História psychóz je najdôležitejšou etapou celej psychiatrie, ktorá sa začala rozvíjať pred dvesto rokmi a trvalo veľmi dlho, kým sa psychiatrické diagnózy vycibrili, špecifikovali tak, ako ich rozlišujeme v súčasnosti (PhDr.Mária Kovaľová, PhD.MHA).

    Domov sociálnych služieb v Šintave v spolupráci s Asociáciou odborných pracovníkov sociálnych služieb zorganizoval dvojdňový kurz s témou  „Starostlivosť  o klienta s psychiatrickou diagnózou“ Spolu s personálom z ošetrovateľského úseku DSS Šintava sa školili aj zamestnankyne z DSS a DpD Sereď, DSS Šoporňa - Štrkovec, DSS Medveďov a DSS Galanta.

    Vďaka ochote Obecného úradu v Šintave sme sa dva dni vzdelávali v klubových priestoroch, kde si účastníčky vytvorili spolu s lektorkou veľmi príjemnú, vzájomne obohacujúcu atmosféru  priaznivú pre získanie nových poznatkov aj pre výmenu skúseností z aplikačných metód a techník práce s klientom s  konkrétnou diagnózou.

      Mgr. Marta Hajdinová, riaditeľka DSS Šintava

Šport nás spája - Pastuchov - 10. ročník *20. apríl 2016*
     Desiaty ročník podujatia pod názvom Šport nás spája sa uskutočnil v stredu 20. apríla 2016 v Dome kultúry v Pastuchove. Športové dopoludnie už tradične zorganizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov a pozvali priateľov zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. V kultúrnom dome ich čakali pripravené súťažné disciplíny, súťažilo sa v 12 disciplínach, ktoré boli skôr zábavné, ako náročné... Všetci s napätím očakávali výsledky súťaženia, ale nikto neodchádzal bez odmeny, aj naši klienti Zuzana, Martin a Patrik sa umiestnili v troch disciplínach na 1. mieste. Nechýbalo občerstvenie, ale aj veselá hudba, na ktorú si po ukončení súťaží všetci radi zatancovali.
     Mgr. Eva SarneckáDeň zeme - Galanta *22. apríl 2016*
     V piatok 22. apríla 2016 sa v Galante na Zákadnej škole Štefánikova ulica konalo slávnostné sadenie stromu pod záštitou Tibora Mikuša - predsedu Trnavského samosprávneho kraja. V tento deň si totiž pripomíname Deň zeme. Pozvanie prijalo aj naše zariadenie. Na ľudovú nôtu nám zahral a zaspieval detský folklórny súbor Važinka zo Šoporne. Primátor mesta Galanta Pán Peter Paška privítal všetkých zúčastnených hostí, porozprával o svetovom Dni zeme, a mohlo sa prejsť k sadeniu stromčeka. Po ukončení nasledovalo malé občerstvenie. O dobrú náladu sa postaral súbor Važinka a náš klient Mário, ktorý sa so spevom k nim pridal.
     Mgr. Monika Majková