Poďakovanie

           

Zriaďovateľ od 1. Júla 2002
  
Trnavský samosprávny kraj

MENU

O nás
Prevádzkový poriadok
Tlačivá na stiahnutie

Kontakt

Podujatia 2017
Podujatia 2016

Prezentácia prác klientov

Poďakovanie

Priestor pre Vás

Napíšte nám

Občianske združenie LÚČ
Komunitné centrum

Zmluvy - Faktúry - Objednávky

Verejné obstarávanieĎAKUJEME

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trnavský samosprávny kraj
Obecný úrad Šintava


SPONZORI ZARIADENIA
(v kalendárnom roku 2016)
Ď A K U J E M E

   
     OZ Lúč pri DSS Šintava


     Zamestnanci DSS Šintava

SPONZORI ZARIADENIA
(v kalendárnom roku 2015)
Ď A K U J E M E

   
     OZ POMOCNÍČEK
    
     OZ Lúč pri DSS Šintava

     Zamestnanci DSS Šintava


SPONZORI ZARIADENIA
(v kalendárnom roku 2014)
Ď A K U J E M E


     Dobročinný blší trh v Šintave

Koncom septembra zorganizovali Lenka Hanáková a Milada Pisárová ml. novinku v Šintave: Dobročinný blší trh, ktorý bol spojený s tvorivými dielňami pre deti. Práve teraz v predvianočnom čase je pekné ukázať, že si ľudia vedia navzájom pomáhať, že sú k sebe milí, usmiati, že sa dokážu medzi sebou pekne porozprávať, objať sa, podať si ruky, nezištne sa obdarovať.

Zámerom bolo výťažok venovať Domovu sociálnych služieb v Šintave. Obe aktivistky majú veľa povinností a aktivít, no našli si spoločný čas na plánovanie „Blšáku“. Písali a rozširovali letáčiky, diplomy, zháňali veci na predaj, vybavovali miestnosť... Oslovovali ľudí a kamarátov s prosbou, aby pomohli. Vďaka nim sa predávalo, fotilo a maľovalo na tvár. V tvorivých dielňach sa vyrábali ruže z lístia, ježkov, šarkanov, deti kreslili, vymaľovávali , strihali, lepili... Podujatie prebiehalo vo výbornej atmosfére: smiali sme sa, rozprávali, tešili sa, že sme spolu. Všetko je zdokumentované aj na fotkách.

Účasť bola veľká. Mali sme tiež radosť, že sa nám podarilo vyzbierať finančnú čiastku, ktorú sme odovzdali pani riaditeľke Mgr. Hajdinovej. Tieto peniažky budú použité na ergoterapeutické účely tz. na nákup materiálu, s ktorým pracujú klienti DSS v Šintave.

Všetkým, ktorí pomáhali : Lucke, Rasťovi, Veronike, Pete, Martinke , p. Kochanovej, p. Dunajovcovej, M. Dunajovcovi, p. Lanczovej, p. Šárikovej a tiež všetkým rodinám, ktoré darovali veci do „blšáku“ zo srdca ďakujeme. Poďakovanie patrí aj Lodenici s.r.o za zdarma poskytnuté priestory na toto podujatie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

     Mgr. Milada Pisárová

 
    COOP Jednota, spotrebné družstvo, Galanta

     VOTIX s.r.o., Šintava

     p. Súkeník, Pata

     OZ Lúč pri DSS Šintava

     Zamestnanci DSS Šintava

SPONZORI ZARIADENIA
(v kalendárnom roku 2013)
Ď A K U J E M E


     OZ Lúč pri DSS Šintava

     Zamestnanci DSS Šintava

SPONZORI ZARIADENIA
(v kalendárnom roku 2012)
Ď A K U J E M E

    
     Občianske združenie LÚČ, Šintava
    
     Školské hospodárstvo,
Piešťany
     
     Nadácia SPP,
Bratislava

     COOP Jednota,
spotrebné družstvo, Galanta

     Okrasná škôlka,
Šoporňa

     MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany

     OZ Lúč pri DSS Šintava

     Pani Göczeová Zita


     Zamestnanci DSS Šintava


SPONZORI ZARIADENIA
(v kalendárnom roku 2011)
Ď A K U J E M E

    
     Zamestnanci DSS Šintava


      ABACUS Elektric, s.r.o., Ostrava, CZ

     ŠINTAVAN s.r.o., Šintava

      KYNOLOGICKÝ KLUB " Pri kolene" Sereď

     Rodina Šteigerová

     Rodina Göczeová

     Rodina Galgóciová

     Pán Andrásy

     ĽUBOMÍR TKÁČ nákup, predaj, doprava, Šintava

     OZ Lúč pri DSS Šintava

     Pán Bosý Jozef

SPONZORI ZARIADENIA
(v kalendárnom roku 2010)
Ď A K U J E M E


     Zamestnanci DSS Šintava  
   
     MAGNA E. A.
,
s.r.o., Piešťany                

    JOSTAV RS,
s.r.o., Sereď

     COOP Jednota, spotrebné družstvo, Galanta

     ALTIS - Ing. Polák, Sereď
           

     Pán FRANCISTÝ Vojtech, Dolná Krupá

     Pán BÁNOVSKÝ Anton, Sereď


     OZ Lúč pri DSS Šintava