_____________________________________________

2020


• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava

________________________________________

2019


• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava
_____________________________________________

2018


• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava
_____________________________________________

2017


Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
Zamestnanci DSS Šintava
_____________________________________________
facebook
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Poďakovanie


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
september 2020
      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky