• Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov •  PDF 110 kB

• Práva dotknutej osoby •  PDF 154 kB

• Právne základy spracúvania osobných údajov •  PDF 106 kB

• Základné informácie o ochrane osobných údajov •  PDF 118 kB


facebook
Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Ochrana osobných údajov


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovateľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia: október 2019

      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ: