Plán krízových opatrení / pdf 402 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 1 / pdf 330 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 2 / pdf 308 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 3 / pdf 309 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 4 / pdf 695 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 5 / pdf 247 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 8 / pdf 801 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 8 - zmena č. 1 / pdf 205 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 10 - / pdf 253 kB

Príkazný list č. 29. Určenie subjektu hospodárskej mobilizácie / pdf 345 kB

Plán uvoľňovania 01 / pdf 122 kB

Plán uvoľňovania 02 / pdf 119 kB

Režim návštev 01 / pdf 149 kB

Režim návštev 02 / pdf 150 kB
facebook
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Krízové opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
september 2020
      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky