Základné údaje o zariadení:


• Názov zariadenia:
- Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
- IČO: 31824293

• Sídlo zariadenia:
- Nové domy 160, Šintava 925 51

• Kontakt:
- telefón  -  031/7894360
                    -  031/7020917
- mail      -  dsssintava@zupa-tt.sk
- web      -  www.dsssintava.zupa-tt.sk

• Riaditeľka zariadenia:
Mgr. Hajdinová Marta
mobil  -  0905 218 931
mail    -  hajdinova.marta@zupa-tt.sk
facebook
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Kontakty


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
september 2020
      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky