Kontakt


           

Zriaďovateľ od 1. Júla 2002
  
Trnavský samosprávny kraj

MENU

O nás
Prevádzkový poriadok
Tlačivá na stiahnutie

Kontakt

Podujatia 2017
Podujatia 2016

Prezentácia prác klientov

Poďakovanie

Priestor pre Vás

Napíšte nám

Občianske združenie LÚČ
Komunitné centrum

Zmluvy - Faktúry - Objednávky

Verejné obstarávanie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trnavský samosprávny kraj
Obecný úrad Šintava

 Základné údaje o zariadení:

   Názov zariadenia:
     - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH
     - IČO: 31824293

  Sídlo zariadenia:
     - ULICA NOVÉ DOMY ČÍSLO 160, ŠINTAVA 925 51

  Kontakt:
     - TELEFÓN   031/7894360
                          031/7020917
     - MAIL           dss.sintava@zupa-tt.sk
     - WEB           www.dsssintava.zupa-tt.sk

   Riaditeľka zariadenia:
     Mgr. Hajdinová Marta
             mobil  -  0905 218 931
             mail   -  hajdinova.marta@zupa-tt.sk