Zmluva o poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby / pdf 1,2 MB

Cenník pri poskytovaní celoročnej pobytovej formy sociálnej služby / pdf 266 kB

Cenník pri poskytovaní týždennej pobytovej formy sociálnej služby / pdf 238 kB

Cenník pri poskytovaní ambulantnej pobytovej formy sociálnej služby / pdf 171 kB

Cenník za používanie vlastného elektrospotrebiča / pdf 253 kB

Ochrana a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby / pdf 0,9 MB
facebook
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Informácie v ľahko čitateľnej forme.


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
september 2020
      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky