Deň priateľstva a vtipu - DSS Šintava •20. august 2020•

Spoločenské hry - DSS Šintava •13. august 2020•

Piknik pod vŕbou - DSS Šintava •14. júl 2020•

Záhradka naša každodenná •jún 2020•

Plošné testovanie zamestnancov a klientov DSS Šintava •04. a 06. máj 2020•


Prvé interaktívne stretnutie - Šintava •30. január 2020•
facebook
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Aktivity 2020


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
september 2020
      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky