Zdobenie vianočného stromčeka - Šintava  • 17. december •

Deň bez bariér - Hlohovec  • 26. november •

ZOS Šintava - Úcta k starším  • 29. október •

Vernisáž - Sládkovičovo  • 11. október •

Samozber jabĺk  • 10. október •

Welness pobyt - Piešťany  • 15. - 17 september •

Deň čokolády a pozitívneho myslenia - DSS Šintava  • 13. september •

Seredský desaťboj - DSS Sereď  • 12. september •

Agrokomplex - Nitra  • 23. august •

Oceňovanie zamestnancov  • 10. september •

Jarmok výrobkov  • 06. september •

Komunitné stretnutie  • 28. jún •

Júnoví oslávenci  • jún •

Country hody - Zavar  • 07. jún •

Let`s Dance - Senica  • 06. jún •

Športové hry - Topoľníky  • 04. jún •

Májová veselica - Lehnice  • 23. máj •

Šport nás spája - Pastuchov  • 15. máj •

Štrkovecká Barónka - Galanta  • 20. marec •

Oslávenci medzi nami  • 2019 •

facebook
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Aktivity 2019


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
september 2020
      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky