Zdobenie vianočného stromčeka - Šintava  • 17. december 2019 •

Vianoce, Vianoce, tiché kúzlo vzácnych dní,  čas plný lásky, zázračný,  náhle žiari celá zem, blížia sa k nám tmou, s malou nežnou koledou.“

Práve touto odspievanou piesňou privítali zamestnanci a klienti DSS Šintava všetkých pozvaných hostí na zdobení vianočného stromčeka.

Zídeme sa známi a priatelia z blízkeho regiónu, aby sme uzatvorili celú radu aktivít, ktoré sme spolu prežívali počas roka. Tradične sa stretávame na Štrkoveckej Barónke, na Pastuchovských športových hrách, na Šintavskom jarmoku a aj na ďalších aktivitách, ktorých organizátorom je DSS Jahodná, Lehnice a Košúty.

Je pre nás cťou privítať aj hostí, a to p. starostku Obce Šintava p. Režnákovú a p. starostu Obce Šoporňa p.Macha. Ďalšími boli p. riaditeľka ZŠ a MŠ v Šintave p.Endelová a svojich klientov doprevádzali riaditeľky z DSS Pastuchov a Galanta, vážime si prítomnosť p.Horníčkovej, riaditeľky ŠZ z Trnavy.

Po úvodnej piesni nasledovalo vyzdobenie stromčeka, ktorý sme rozsvietili pri znení najkrajšej piesne Tichá noc, v podaní nášho priateľa Miška v doprovode harmoniky.

A potom nás dostali do varu klienti DSS Šintava piesňou a dramatizáciou a zapojením všetkých, ktorým to fyzická zdatnosť umožňuje. Na záver sme zasypali účinkujúcich namiesto snehu zlatými konfetami.

S prianím krásnych Vianoc v rodinnom kruhu, alebo v kruhu priateľov v zariadení, s prianím všetkého dobrého v novom roku 2020 sme sa srdečne lúčili.

Ďakujeme za sponzorské dary a ochotu miestneho p. farára za možnosť využiť priestory Farského centra v Šintave.

Mgr. Marta Hajdinová
Riaditeľka DSS pDaD v Šintave

Späť na: Aktivity 2019 - O nás