Zdobenie vianočného stromčeka - Šintava  •18. december 2018•

       Zdobenie vianočného stromčeka 2018
Na stretnutí pri príležitosti zdobenia vianočného stromčeka v Šintave sme sa zišli všetci tí, ktorí sa počas roka stretávame na rôznych podujatiach. S klientmi a terapeutmi prišli riaditeľky zariadení poskytujúcich sociálne služby z DSS Šoporňa Štrkovec p.Tóthová, z DSS Pastuchov p.Grznárová, z Nezábudky v Pate n.o. p.Lukáčová. Prišiel nás všetkých  navštíviť aj  starosta obce Šoporňa p.Macho; všetci tu prítomní sme rokmi spolupráce vytvorili spoločnú komunitu, vďaka ktorej sa nám darí prežiť aj spoločné veselé a príjemné spoločné podujatia, ale aj prekonávať  a vzájomnými konzultáciami hľadať riešenie závažných tém a vyskytnutých situácií.
Komunita je darom pre každého jedného v nej, pocit spolupatričnosti a nie osamotenosti je v živote dôležitý a o to dôraznejší, keď prekračuje hranice rodiny, alebo kolektívu  zariadeniach. Podujatie obohatilo vystúpenie Šašky Bašky našej hosťky, vytvorila veselú atmosféru a veľmi nás všetkých rozcítila a naozaj vianočne naladila prerozprávaním príbehu, ako prišiel na svet malý Ježiško.
Pri príležitosti tohto stretnutia sa riaditeľka DSS Šintava p. Hajdinová všetkým poďakovala za spoluprácu v tomto roku s nádejou, že akékoľvek prekážky vo vzájomných vzťahoch budeme aj naďalej riešiť ústretovou komunikáciou a upevňovaním dobrých vzťahov.
Ak láska topí  ľad , čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac ako v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,
padajúce vločky a v očiach jas,
tak prišla doba, keď pre každého máme pár prívetivých viet,
sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet !


Mgr. Marta Hajdinová
    
Späť na: Aktivity 2018 - O nás
Zahájenie podujatia
Šaška Baška - zima nám nebola
Šaška Baška nám zaspievala
Zdobenie stromčeka našim Máriom
Zdobenie stromčeka klientami z Pastuchova
Šaška Baška pri našich klientoch
Šaška Baška - toľko dobrôt na stole - čo si dám?
Záverečná diskotéka
Spoločná fotka so Šaškou Baškou