ZOS Šintava - Úcta k starším  • 29. október 2019 •

V rámci októbra, mesiaca úcty k starším, sme sa s klientmi DSS Šintava vybrali do Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti  v Šintave. Pre seniorov v  tomto zariadení  sme si pripravili hudobný program, v ktorom sme im zaspievali a zatancovali ľudové piesne. Počas programu sa nejeden senior pridal a zaspieval si, či zatancoval s nami.

O príjemnú atmosféru sa postaral Mário svojím spevom a Martin tancom. Naši účinkujúci boli odmenení veľkým potleskom a príjemným pocitom.

Mgr. Jakub Pukanec
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 

Späť na: Aktivity 2019 - O nás