Welness pobyt - Piešťany  • 15. - 17. september 2019 •

         „Vďaka Nadácii Tatra banky, ktorá podporuje projekty svojich zamestnancov, ktorí pomáhajú a podporujú iných, v zamestnaneckom programe „Dobré srdce“ p. Jana Barantálová , spoluobčianka Obce Šintava, v úzkej spolupráci s Občianskym združením Lúč pri Domove sociálnych služieb v Šintave spracovala projekt  „Wellness víkend pre ľudí s mentálnym postihnutím“.
Vďaka tomuto finančnému príspevku
sa naši klienti mohli v dňoch 15.09.2019 – 17.09.2019 zúčastniť víkendového wellness pobytu v kúpeľoch Piešťany v hoteli Máj. Počas pobytu klienti načerpali nové sily pri fyzioterapeutických procedúrach. Wellness pobyt, okrem krásnych zážitkov a relaxu, poskytol možnosť našim klientom zažiť orientáciu v doteraz neznámom prostredí a stretnúť sa s novými ľuďmi.

Mgr. Eva Javorová, predsedníčka OZ Lúč pri DSS v Šintave
 

Späť na: Aktivity 2019 - O nás