Veselica pod májovým stromom - Lehnice  •23. máj 2018•

       Na 23. mája sme boli pozvaní do zariadenia v Lehniciach na podujatie s názvom „Veselica pod májovým stromov“. Na tomto podujatí sme sa výborne zabávali. Popri diskotéke a vystúpení Gizky Oňovej nám klienti z tohto zariadenia zahrali krátku zábavnú scénku a aj zaspievali. K spevu profesionálnej speváčky sa veľmi rád pridal aj náš klient Mário. Tento deň nám priniesol nezabudnuteľné zážitky a domov sme odchádzali príjemne unavení a vytancovaní. Podujatia sa zúčastnili -  Agneška, Zuzka, Lucka, Martin a Mário.
Mgr. Jakub Pukanec
    
Späť na: Aktivity 2018 - O nás
Tvorivé dielne - Martin a Mário
Tvorivé dielne - Lucia
Mário pri obľúbenom speve
Spoločná fotka