Veľkonočné trhy - TTSK - Trnava  •26. marec 2018•

       Aj tento rok sme sa zúčastnili tradičných trhov v týždni pred Veľkou nocou s výrobkami, ktoré sú vytvorené v rámci rozvoja pracovných zručností klientov a terapeutov. Každým rokom prichádzajú z rôznych zariadení sociálnych služieb s výrobkami, ktoré sú stále krajšie a kreatívnejšie.

       Nie pre finančnú podporu, ale pre vzájomné kontakty, prezentáciu a výmenu skúseností v aplikácii jednotlivých techník v sociálnej rehabilitácii sú vítané tieto príležitosti na stretnutie priateľov klientov, ale aj kolegov terapeutov.

       Bolo pre nás všetkých povzbudzujúce, keď si výrobky prišiel prezrieť pán župan TTSK a bolo nám cťou a motiváciou, keď sa bezprostredne porozprával s našimi klientmi.

     Mgr.Marta Hajdinová
     Riaditeľka DSS Šintava

     Späť na: Aktivity 2018 - O nás

Klienti Martin, Lucia, Patrik a výrobky klientov.