Štrkovecká Barónka - Galanta  •20. marec 2019•

       Tento rok sme snívali svoj sen
Dňa 20. 3. 2019 sa tradične už po 16-ty krát konala v Galante prehliadka umeleckej tvorivosti  pod názvom „Štrkovecká Barónka“, prijímatelia sociálnych služieb v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj a hostia  mali možnosť ukázať a predviesť svoje zručnosti a talenty počas vystúpení. Na privítanie všetkých zúčastnených odznela spoločná pieseň prijímateľov sociálnych služieb zo  zariadení: DSS Šoporňa Štrkovec, Šintava, Pastuchov a Galanta. Spieval „ náš“  Mário spolu s Jarkom, Simonkou, Rebekou a ostatní sa pridávali neverbálnou komunikáciou tzv. makatonom. Pieseň odznela, aby sa všetci, ktorí si ju vypočujú, zamysleli nad ľudskosťou v  našom živote.
Každé jedno vystúpenie sa nieslo v duchu pohybov, scénok, krásne odznených piesní. Prijímatelia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave  sa predviedli scénkou pod názvom „Snívaj si svoj sen“ a piesňou Borovka. V scénke účinkovali Martin , Patrik , Lucia , Ági a Zuzka. V speve nás opäť reprezentoval Mário Bednár. Potleskom nikto nešetril a veselá scénka navodila dobrú náladu.
O rok sa opäť tešíme na spoločné stretnutie s priateľmi na podujatí plnom pozitívnych emócií a tvorivosti.
Mgr. Katarína Benková, inštruktor sociálnej rehabilitácie    
Späť na: Aktivity 2019 - O nás
Prezentácia výrobkov našich klientov
Spoločné foto po odovzdaní ceny