Stolnotenisový turnaj - Šintava  •05. apríl 2018•

       Oslava Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v Šintave

       Prijímatelia sociálnych služieb Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých  v Šintave sa zúčastnili osláv svetového dňa stolného tenisu, ktorý sa v organizačnom zabezpečení  ZŠ a MŠ Kráľa Svätopluka v Šintave konal dňa 5. Apríla 2018 v priestoroch telocviční na uvedenej škole a s veľmi významnou technickou podporou miestneho stolnotenisového klubu zapožičaním stolov ,  rakiet a loptičiek na hranie. K zapojeniu sa do osláv  sme boli prizvaní na základe projektu p.Alice Grofovej-Chládekovej v úzkej spolupráci s p.Bystričanom: ....ideme hrať ping poooooong.... .

       Záujem o hru tohto populárneho športu prejavili žiaci všetkých tried zo základnej školy a súperili aj s našimi klientmi. V našom zariadení stolný tenis hrajú chlapci  Patrik a Martin a v rámci turnaja získali aj ocenenia: diplom, tričká a kľúčenky. Sily si zmerali aj pedagógovia a terapeuti.

       Bolo milé vidieť bezprostrednú atmosféru hry  handycapovaného mladého človeka so zdravým, snahu o víťazstvo  na oboch stranách, zdravú rivalitu a priateľstvo - podané ruky, žiaden predstieraný súcit.

       V mene nášho zariadenia ďakujeme všetkým členom pedagogického zboru ZŠ a MŠ Kráľa Svätopluka v Šintave aj členom Miestneho stolnotenisového klubu v Šintave za ochotu a podporu výnimočného podujatia, ktorého efektom bola nielen športová a zdraviu prospešná aktivita, ale aj príležitosť na nové priateľstvá a masový rozvoj tohto športu.

       Aj naďalej „....ideme hrať ping poooooong....“!

     Mgr. Marta Hajdinová
     Riaditeľka DSS Šintava

     Späť na: Aktivity 2018 - O nás

Patrik a Martin pri hre.
Mgr. Pukanec a Patrik pri hre.
Patrik a Martin v zápase proti žiakom školy.
Martin pri hre so žiakom školy.
Patrik a Martin majú odohraté.
Martin odovzdáva ocenenia.