Športové hry - Topoľníky  •04. jún 2019•

       Aj tento rok sme boli pozvaní na už tradičné športové hry v Topoľníkoch, ktoré organizuje DSS Jahodná. Klienti z rôznych zariadení si v priateľskom duchu zmerali sily v športových disciplínach : šprint na 60m, skok z miesta do diaľky a hod granátom. Naši klienti súťažili v rámci svojich možností s plným nasadením a za toto úsilie boli aj patrične odmenení. Zastúpenie sme mali v disciplíne: skok z miesta do diaľky, hod granátom. Po ukončení športovej časti  nasledoval kultúrny program a vyhlásenie víťazov. Potom sa už mohli všetci voľne zabávať na diskotéke. Z nášho zariadenia sa tohto podujatia zúčastnili klienti : Agneš, Zuzka, Martin, Patrik a Peter.

Mgr. Jakub Pukanec, Inštruktor sociálnej rehabilitácie
    
Späť na: Aktivity 2019 - O nás
Naše družstvo nastúpené a pripravené.
Martin pripravený ku skoku.
Chvíľa oddychu pred poslednou disciplínou.
Zuzkin hod granátom.
Agneš - a granát už letí.
Patrik - kam až doletel ten granát?