Šport nás spája - Pastuchov  •15. máj 2019•

       Šport nás spája“ každoročne v Pastuchove
Dňa 15. 5. 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove usporiadal akciu pod názvom „Šport nás spája“. Po každý rok, tak i v tento, sa naši klienti a to Martin, Zuzka a Peter aktívne zapojili do 11-tich rôznych súťažných disciplín. Tento krát boli pripravené aj nové disciplíny pre zúčastnených súťažiacich. Všetci sa nesmierne snažili, vytrvalo súťažili a tešili sa z dobre podaných výkonov.  Čakal nás výborný obed, občerstvenie a koláčik. Netrpezlivo sme čakali na vyhodnotenie výsledkov. Veľmi nás potešilo, keď pri vyhodnocovaní odzneli mená našich klientov. Získali diplom za tretie miesto a cenu útechy. Plný pozitívnych emócií sme sa vrátili naspäť do zariadenia.
Mgr. Katarína Benková, inštruktor sociálnej rehabilitácie    
Späť na: Aktivity 2019 - O nás
Pripravený športovať...
Peťko hľadá...a nájde.
Martin skokan...
Zuzka tunelárka...
Peťo a štipce...10 tam už je.
Zuzka pri basketbale.
Martin pri basketbale.
Peťo pri basketbale.
Naše víťazné družstvo.