Sereďský desaťboj - DSS Sereď  •20. september 2018•

       Tak, ako každý, tak aj tento rok sme sa zúčastnili už tradičného desaťboja, ktorý organizuje zariadenie DD a DSS pre dospelých v Seredi.  Na tomto športovom podujatí sme si mali možnosť zmerať sily v rôznych športových disciplínach s klientami z viacerých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Trnavského samosprávneho kraja, ale aj miestnych organizácií. Ako program sme mohli vidieť a aj sa zúčastniť kanisterapie. Príjemnú náladu dopĺňala živá hudba. Naše zariadenie so cťou reprezentovali Zuzka, Patrik a Martin.

Mgr. Jakub Pukanec

     Späť na: Aktivity 2018 - O nás
Naše súťažné trio - Zuzka, Patrik a Martin
Spoločne pri súťažení