Oceňovanie zamestnancov - Trnava  • 10. september 2019 •

         Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie Zastupiteľstva TTSK boli aj naše dve kolegyne zaradené medzi laureátov na ocenenie županom TTSK pánom Mgr. Jozefom Viskupičom:

Bc. Helena Morongová: sestra v DSS Šintava

Pracuje v DSS Šintava 10 rokov, z 37 rokov praxe väčšiu časť odpracovala v Nemocnici  v Galante. Je obetavá, zodpovedná, empatická, vždy ochotná vypočuť a podať pomocnú ruku. Ochotne sa vzdeláva napr. v oblasti bazálnej stimulácie a tieto postupy aplikuje v praxi. Ocenenie bolo navrhnuté riaditeľkou zariadenia pri príležitosti životného jubilea  a za významný pozitívny postoj pri a osobný vklad pri zriaďovaní novej formy poskytovania sociálnej služby – celoročnej.

Pani Erika Snopová: vedúca stravovacej prevádzky v DSS Šintava

Pracuje v DSS Šintava 12 rokov na pozícii vedúcej stravovacej prevádzky. Určitý čas pôsobila na kumulovanej pozícii, v ktorej vykonávala aj činnosti opatrovateľky. V kolektíve zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb je veľmi obľúbená, šíri okolo seba dobrú náladu a pozitívne myslenie a je stmeľujúcou súčasťou. Ocenenie bolo navrhnuté riaditeľkou zariadenia pri príležitosti životného jubilea a tiež za významný prínos v čase zriaďovania novej formy sociálnej služby – celoročnej.

Našim oceneným kolegyniam gratulujeme a prajeme ešte veľa entuziazmu do ďalšej práce!

Mgr. Marta Hajdinová
riaditeľka DSS Šintava

Späť na: Aktivity 2019 - O nás
Krátke video o oceňovaných
Krátke video o oceňovaných
Gratulácia županom TTSK pánom Viskupičom
Gratulácia županom TTSK pánom Viskupičom