Návšteva miestnej knižnice - Šintava  •27. marec 2018•

       Dňa 27. 03. 2018 sme v rámci mesiaca knihy navštívili Miestnu knižnicu v Šintave, ktorú spravuje naša kolegyňa p.Miladka Pisárová. Pripomenuli sme si, o čom sme sa rozprávali pred rokom a hovorili sme aj o tom, aké druhy literatúry poznáme, na čo a pre koho je knižnica určená. Popri rozhovore sme spoločnými silami vyrobili dekoráciu na vchodové dvere nášho zariadenia  a prečítali sme si úryvok z knižky. Počas príjemného posedenia sme sa zohriali výborným kapučínom a čajom. Knižnicu navštívili : Peter, Mário, Agneška, Vojtech, Alexandra a Nancy s doprovodom inštruktorov sociálnej rehabilitácie Mgr. Kataríny Benkovej a Mgr. Jakuba Pukanca.

     Mgr. Jakub Pukanec
     Inštruktor sociálnej rehabilitácie

     Späť na: Aktivity 2018 - O nás

Klienti Nancy, Agi, Saša, Mário a Peťo s doprovodom.
Pani Pisárová pri aranžovaní.