Mikuláš - DSS Šintava  •06. december 2018•

       Kultúra bez bariér 2018 v Sládkovičove

Aj tento rok nás v zariadení navštívil Mikuláš. Každý z klientov sa od prezentoval, či už básničkou alebo pesničkou, za čo bol obdarovaný sladkou  odmenu. Už deň vopred sa niektorí klienti stretli s Mikulášom v Jednote COOP Šintava, kde sme si želali, aby prišiel aj k nám do zariadenia, stalo sa. Sľúbili sme si, že budeme celý ďalší rok takí dobrí, aby o rok prišiel medzi nás znovu.

Mgr. Jakub Pukanec
    
Späť na: Aktivity 2018 - O nás
Mikuláš, Mikuláš ako sa nám dneska máš?
Poslúchala si Saška?
S úsmevom ide všetko lepšie...
A čo naša tigrica?