Kultúra bez bariér - Sládkovičovo  •12. október 2018•

       Kultúra bez bariér 2018 v Sládkovičove

Galantské osvetové stredisko  realizovalo akciu „Kultúra bez bariér“  formou výstavnej prezentácie prác klientov domovov sociálnych služieb v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove v dňoch 12. - 31. 10. 2018.

Výstava bola otvorená vernisážou s kultúrnym programom, v ktorom účinkovali umelci na regionálnej úrovni a program spestrili aj klienti z DSS Košúty a z DSS Šintava. Našich spevákov Mária a Agnešku  už tradične sprevádzal priateľ Michal K., ktorý je spevák a zabezpečuje aj  doprovod hrou na harmoniku. Milé podujatie, na ktorom sú vystavované diela aj maliara krajiniek, ale aj portrétov, je k dispozícii na potešenie oka aj duše v mesiaci októbri 2018.

Mgr. Marta Hajdinová, riaditeľka
    
Späť na: Aktivity 2018 - O nás
Klienti s doprovodom...
Naši klienti pri speve...
Výrobky zúčastnených zariadení...
Výstava obrazov...
Maľba krajiny...