Koncert Integrácia - Bratislava  •10. október 2018•

       Koncert Integrácia 2018

Prijímatelia sociálnych služieb v DSS pDaD v Šintave sa dňa 10.10.2018 zúčastnili večerného koncertu, ktorý organizovala n.o. INTEGRÁCIA na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

Veľkolepý projekt tejto neziskovej organizácie bol zameraný na vzájomné precítenie  a integráciu ľudí vo veku seniorov, ale aj ľudí, ktorí sú handycapovaní , do celej spoločnosti. Počas koncertu bola odovzdaná aj finančná pomoc konkrétnemu človeku, ktorý ju použije na rehabilitácie v liečebnom centre Adely v Piešťanoch. Známe umelecké osobnosti bezprostredne zabezpečili vystúpenia na vysokej profesionálnej úrovni. Máme hlboké zážitky zo spevu a vytvorenia celkovej atmosféry, kde sa  nikto necítil osamotený a postarali sa o to najmä organizátori v spolupráci s podporovateľmi tohto projektu a jednotlivé umelecké osobnosti ako boli Štefan Skrúcaný, Sisa Sklowska, Eva Máziková, Heidy Janků, Ilona Čáková a  ďalší vystupujúci. Standing ovation bolo naše ocenenie aj priateľom z DSS Šoporňa Štrkovec, ktorí boli tiež vystupujúcimi s programom, ktorý mal hlboké ľudské cítenie.

Naša skupina bola v zložení klientov a personálu z DSS Šintava, DSS Pastuchov a z  Občianskeho  združenia rodín s handycapovanými deťmi z Hlohovca. Nadviazali sme nové priateľstvá a prežili sme úžasný spoločný večer.

Ďakujeme všetkým organizátorom a podporovateľom takéhoto filantropického podujatia a dúfame, že sa tieto koncerty budú konať aj naďalej, aby sme vzájomne spolucítili všetkých ľudí spoločnosti bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Za DSS Šintava: Mgr. Marta Hajdinová
    

Späť na: Aktivity 2018 - O nás
Konečne sme dorazili...
Mário plný radosti...
Naše slniečka...
Trochu tanca nezaškodí...