Komunitné stretnutie v DSS pre deti a dospelých v Šintave  •29. jún 2018•

       Stretávame sa s rodičmi a priateľmi prijímateľov sociálnych služieb v DSS Šintava (ďalej  klientmi) priebežne počas celého roka, ale jedno stretnutie býva také iné - predmetom rozhovorov nie je konkrétny klient, ale pre všetkých zúčastnených sú poskytované informácie o tom, ako funguje zariadenie ako celok, aké je personálne obsadenie, materiálne vybavenie,  ako zabezpečujeme štandardy kvality, čo nás teší a čo spôsobuje vrásky na čele.
Terapeuti s klientmi si vždy pripravia aj program a nebolo inak ani tento rok. Klienti spievali a hrali dramatické pásmo o sne žiť úplne jednoduchý život: ležať v tráve, nohy skrížené, mať ruky skrížené za hlavou, jesť gaštany ...
Dňa 29. Júna 2018 sme sa stretli v komunite ľudí, ktorých spájajú životné skúsenosti a udalosti v súvislosti so starostlivosťou o dieťa, ktoré ak aj nepotrebuje celodennú intenzívnu starostlivosť, potrebuje nevyhnutne minimálne dohľad. Čo si podľa vyjadrenia jedného z rodičov naozaj na poskytovanej sociálnej službe v DSS Šintava vysoko cenia je, že tu s dôverou zverujú svoje deti do starostlivých rúk.
Na stretnutí bola prezentovaná aj Výročná správa OZ Lúč pri DSS Šintava. Vďaka občianskemu združeniu, ktorého členmi sme všetci v komunite, môžeme zabezpečovať rôzne doplňujúce materiálne zabezpečenie k sociálnym službám, ako je materiál pre rozvoj pracovných zručností na zhotovenie rôznych výrobkov, podpora spoločenských podujatí a poslednou veľmi citeľnou pomocou bolo obstaranie a darovanie tzv. letného programu, ktorým bol bazén, úprava okolia, lavičky a slnečníky.
Prajeme si veľa vzájomného pochopenia, síl a vytrvalosti v spolupráci aj do ďalšieho obdobia.
Mgr.Marta Hajdinová, riaditeľka

    
Späť na: Aktivity 2018 - O nás
V spoločnej komunite.
Vystúpenie klientov s podporou terapeutov.