Jarmok výrobkov - DSS Šintava  • 06. september 2019 •

       Príprava Jarmoku v DSS Šintava vždy zaberie určitý čas, je treba zapojiť kreativitu mysle, šikovné ruky a ku všetkému treba veľa ochoty a dobrej vôle. Zatiaľ nemáme o tieto danosti v našich radoch núdzu, tak sme dňa 6. Septembra 2019, v čase prvých ochutnávok  šintavského  burčiaku, privítali zástupcov pozvaných zariadení poskytujúcich sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja s výrobkami, vzniknutými v rámci rozvoja pracovných zručností prijímateľov sociálnych služieb.

Spoločné stretnutie nemá iba komerčný charakter, aj keď aj tento osoh cítiť, ide najmä o stretnutie ľudí  s blízkym zameraním: pomáhajúce profesie. Na našom dvore sa postretali klienti, rodičia, priatelia, predstavitelia verejných inštitúcií a miestnej samosprávy. Pozitívne a neformálne naladenie dýchalo z každého zúčastneného , o hudbu a sprievodné slovo sa postaral náš niekoľkoročný priateľ nevidiaci Miško s harmonikou, s ktorým duel tvoril tradične náš klient Mário.

O občerstvenie, tradične jarmočné: lokše, cigánsku, sa postarali zamestnanci zariadenia svojpomocne.

Celá akcia bola realizovaná s finančnou podporou Občianskeho združenia Lúč pri DSS v Šintave, za čo vyjadrujeme úprimné poďakovanie.

Mgr. Marta Hajdinová
riaditeľka DSS v Šintave

Späť na: Aktivity 2019 - O nás
DSS Sereď
DSS Šintava
DSS Šoporňa-Štrkovec
DSS Galanta
DSS Lehnice
DSS Pastuchov
Komunita prieteľov pri DSS Šintava
Príjemná a neformálna atmosféra jarmoku
Rodičia a klienti
Výmeny skúseností, názorov, poznatkov