Jarmok výrobkov - DSS Šintava  •14. septenber 2018•

       Aj tento rok sme tradične v čase povestného šintavského burčiaku v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave zorganizovali jarmok výrobkov, ktoré vznikajú  vzájomnou pomocou terapeutov a klientov rozvojom pracovných zručností. Zúčastnené Domovy sociálnych služieb ponúkali k obdivu aj k zakúpeniu rôzne originálne výrobky, ktoré sú jedinečné tým, že nie sú vyrábané ako na páse. Do každého jedného je vdýchnutý príbeh, pocit, nálada a fantázia toho, ktorý ho vytváral. Takto sa predstavili z DSS Košúty krásnymi tkanými kobercami a košíkmi, DSS Šoporňa Štrkovec originálnymi výrobkami z hliny a vkusne rámovanými obrázkami, z DSS Pastuchov nás oboznamovali s novou technikou výroby plastových misiek a hlinenými výrobkami, DSS Sereď ručne pletenými svetríkmi a košíkmi, DSS Lehnice sa zamerali na ozdoby do vlasov a ozdobné dáždniky, DSS Galanta vystavovala krásne vkusne zdobené  klenotničky a iné obrázky, domáci klienti z DSS Šintava sa prezentovali výrobkami z hliny a gélovými sviečkami. Na jarmok v DSS Šintava zavítali aj žiaci z MŠ Kráľa Svätopluka v Šintave a veľmi sa tešili, keď ich priatelia z DSS Šoporňa Štrkovec obdarovali hlinenými ozdobami ku kvetom, zanietene debatovali aj s pánom županom Jozefom Viskupičom, bezprostrednosť tejto generácie je obdivuhodná. Niektorých obdaroval  pán župan odznakom, aby nezabudli na svoju národnú hrdosť a príslušnosť k Trnavskému samosprávnemu kraju. Poďakovanie patrí aj pánovi poslancovi TTSK Mgr.Ľubomírovi Šúrymu aj starostovi Obce Šintava p.Miroslavovi Holičkovi za podporu našej akcie.
Aj klientky z DSS Nezábudka v Pate sa pridali k návštevníkom a vďaka peknému počasiu s nami strávili milé popoludnie, ktoré spríjemňoval spevom a hrou na harmoniku náš priateľ Miško.
Prioritou jarmoku nie je finančný profit, ale vzájomné stretnutia, rozhovory v bezprostrednej atmosfére, stretnutia rodičov klientov, priateľov a kolegov z iných zariadení  a výmena skúseností pri práci s ľuďmi odkázanými na pomoc iných. Je to aj vzájomná súdržnosť a podpora a tzv. dobíjanie bateriek do ďalšej práce, nech sa všetkým darí v nej a nech máme v zariadeniach pocit domova a ozajstnej kolegiality.
Mgr. Marta Hajdinová

    
Späť na: Aktivity 2018 - O nás
Župan TTSK - Pán Mgr. Viskupič na návšteve jarmoku
Pomaly sa to rozbieha
Už sa to rozbehlo
Žiaci Šintavskej školy pred našim stánkom
Spoločná fotka
Príjemné posedenie
Mário a jeho obľúbený spev
Na jarmoku dobre a veselo