Deň bez bariér - Hlohovec  • 26. november 2019 •

Mesto Hlohovec , ktoré organizovalo  už 2. Ročník akcie s názvom „Deň bez bariér“, pozvalo na tento ročník aj prijímateľov sociálnych služieb v DSS Šintava.

V športovej hale priliehavo prispôsobenej bezbariérovosťou a účelným rozmiestnením aktivít pre zúčastnených, bolo od nášho príchodu veľmi živo a rušno.

Deň bol určený pre znevýhodnených ľudí, či už prijímateľov sociálnych služieb, ale aj pre žiakov spojenej školy v Hlohovci, vrátane škôlkárov, ale aj pre umelkyňu p.Danku Pekarovičovú, ktorá maľuje nohami a vystavovala svoje krásne obrazy.

Ďalšími prezentujúcimi boli naši kamaráti nevidiaci súrodenci, Nadácia ADELI, IA MPSVaR SR, Úrad komisára  pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zaujímavosťou bola prezentácia K 7 psovodov záchranárov SR, ktorá bola pútavá pre každého v hale.

Naše zariadenie reprezentoval  spevom  p.Mário, boli to slovenské piesne z tvorby G. Dusíka a ľudové piesne spolu s Miškom K. a harmonikou.

V hľadisku sa postupne striedali deti z materských škôlok, žiaci a ľudia, ktorí majú blízki vzťah k znevýhodneným ľuďom. Každý mal z príjemnej atmosféry úsmev na perách, bolo tu naozaj príjemne a naozaj neboli bariéry ani v pohybe, ale ani vo vzťahoch.

Ľudia s hlbokým cítením majú k sebe vždy jednoducho „blízko“. Potešilo nás aj poďakovanie p. primátora Mesta Hlohovec za aktívnu účasť, pretože veľmi si  vážime aj pozvanie aj poďakovanie.

Mgr. Marta Hajdinová

Späť na: Aktivity 2019 - O nás